De Digitaal FM app maakt geen gebruik van traceer software. Er worden geen gegevens opgeslagen zoals tracking, cookies of andere manieren om de gebruiker van de app te traceren, te identificeren of advertenties te tonen.

Zodra er contact opgenomen wordt via de Digitaal FM app, worden er wel enkele gegevens opgeslagen. Deze zijn beveiligd en versleuteld en worden bewaard voor de duur van maximaal 1 jaar, tenzij langer nodig is in verband met acties. Als dit het geval is, wordt dit via het actiemechanisme gecommuniceerd. Gegevens zijn: naam, telefoonnummer, het verstuurde bericht en het tijdstip van wanneer het bericht is ontvangen.

De app zelf slaat deze gegevens ook vesleuteld op, op het apparaat zelf. Deze gegvens worden alleen verstuurd bij het versturen van een bericht. De gebruiker heeft de mogelijkheid deze gegevens te allen tijde aan te passen of te verwijderen via de ingebouwde “aanpassen” of “verwijder” knop.

Uw gegevens worden comform de AVG wet bewaard en versleuteld. Dit gebeurt niet langer dan absoluut nodig is. Voor eventuele vragen hierover kunt u contact met ons opnemen,